Doeleinden verwerking:  Vindbaarheid verbeteren van website afnemer.

Verplichtingen van de verwerker: Accuraat en kwalitatieve vermeldingen plaatsen.

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: Ja, gegevens worden openbaar gepubliceerd op websites van derden en zijn wereldwijd in te zien. Dit gaat enkel om bedrijfs- en website gegevens. Privégegevens, betalingsgegevens en dergelijke gevoelige informatie zullen wij nimmer delen met derden anders dan noodzakelijk. Geautomatiseerde gegevensverwerking zoals bij de nieuwbrief functie zijn aangegeven in ons privacy beleid.

Garanties van beide partijen over correct naleven van de wet: werknemers van 5eo garanderen dat er geen wetten worden overtreden bij het uitvoeren van diensten. Beveiliging van de persoonsgegevens door de verwerker: Gegevens worden in een database opgeslagen welke voorzien van encryptie. Onze website is beveiligd met SSL en WAF.

Datalekmeldplicht: Wij houden onze data en beveiliging nauwlettend in de gaten. Mocht er onverhoopt toch een mogelijk datalek of andere inbreuk plaatsvinden communiceren wij dit direct met betrokkenen en zullen ook aangifte doen bij politie alsmede de autoriteit persoonsgegevens.

Omgaan met verzoeken van betrokkenen: Wanneer betrokkenen een verzoek wil indienen voor inzage/verwijdering van persoonsgegevens kan dit per email aan info@5eo.nl. Wij verwijderen zonder vragen gegevens uit onze databases. Wanneer gepubliceerde gegevens van websites van derden verwijderd dienen te worden (welke in opdracht geplaatst) hanteren wij hier een tarief  voor van €97 euro excl.

Eigendom van de persoonsgegevens: Persoonsgegevens blijven eigendom van de betreffende persoon en worden enkel gebruikt met als doel de aangekochte publicaties te realiseren. Wij zullen gegevens nimmer voor andere doeleinden gebruiken. Gegevens kunnen op verzoek ingezien en verwijderd worden.

Vrijwaringen claims betrokkenen en derden: 5eo heeft kwaliteit en privacy hoog in het vaandel staan. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade welke ontstaan door derden. Ook voor geleden schade door geplaatst publicaties zoals bedrijfsvermeldingen met daarbij de benodigde gegevens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Veranderingen van richtlijnen en algoritmes van Google vallen hier ook onder.

Geheimhouding: Wij delen geen informatie anders dan benodigd voor het leveren van onze SEO diensten en producten. Wij behandelen gegevens/kennis op een integere manier en zullen deze nooit delen zonder toestemming.

Duur, verlenging en opzegging: De duur van levering staat aangeven bij betreffende producten/diensten. Een eventueel SEO contract is maandelijks opzegbaar. Een lopende overeenkomst dient wel minimaal 7 dagen voor het begin van de eerstvolgende kalendermaand opgezegd te worden in verband met planning en bestellingen (zoals tekst).

Wijzigen van de verwerkersovereenkomst: Wij behouden ons het recht om deze overeenkomst te wijzigen zonder enige communicatie. Houdt deze pagina in de gaten indien gewenst.

Onjuist heden: Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele type en content fouten. Zie ook onze algemene voorwaarden.